Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

26-01-2018 17:05:59 | Bieżący | ESPI | 3/2018
oRB-W: Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2018-01-26

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • Clean&Carbon_Energy_SA_zyciorys_Pan_Andrzej_Rzepecki.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Clean&Carbon_Energy_SA_zyciorys_Pan_Robert_Chomont.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 3 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-01-26
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. _dalej "Spółka"_ z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż 25 stycznia 2018 roku uchwałą nr 4a/25/01/2018 oraz uchwłą nr 4b/25/01/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołani zostali Pan Waldemar Jakubowski oraz Pan Damian Golański..
  Jednocześnie uchwałą nr 5a/25/01/2018 i uchwałą nr 5b/25/01/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali Pan Andrzej Rzepecki oraz Pan Robert Chomont.
  Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że: -nie pełnią w Spółce żadnej funkcji wskazanej w art. 387 KSH; -nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki; -nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
  Życiorysy nowo powołąnych Członków Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
  Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
  Załączniki
  Plik Opis
  Clean&Carbon_Energy_SA_zyciorys_Pan_Andrzej_Rzepecki.pdf Zyciorys Pana Andrzeja Rzepeckiego
  Clean&Carbon_Energy_SA_zyciorys_Pan_Robert_Chomont.pdf Zyciorys Pana Roberta Chomont

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-01-26 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2018-01-26
  Rok biezacy 2018
  Numer 3
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.