Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy trójstronnej przez spółkę zależną KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLNFI0200019)

13-02-2018 15:01:32 | Bieżący | ESPI | 13/2018
oRB: Podpisanie umowy trójstronnej przez spółkę zależną

PAP
Data: 2018-02-13

Firma: KREZUS Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-13
Skrócona nazwa emitenta
KREZUS SA
Temat
Podpisanie umowy trójstronnej przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 13 lutego 2018 roku spółka zależna Krezus Centrum Recyklingowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa _"KCR"_ podpisała wstępną umowę z firmami SUEZ Vyuziti zdroju a.s. z siedzibą w Pradze, Czechy _"Suez"_ oraz firmą GLOBODERA Group s.r.o. z siedzibą w Pradze, Czechy _"Globodera"_ dotyczącą stałej współpracy w zakresie dostaw, przetwórstwa i recyklingu poużytkowych profili okiennych PCV. W ramach niniejszej umowy Suez zobowiązuje się do stałych miesięcznych dostaw poużytkowych profili okiennych w ilości nie mniejszej niż 100 ton i nie więcej niż 200 ton. Surowiec będzie dostarczany przez Suez na własny koszt. Globodera zobowiązuje się do odbioru dostarczonego surowca, jego wstępnej selekcji, wstępnej obróbki i przygotowania surowca do dalszego etapu przetwórstwa. Globodera zobowiązana jest również do przygotowania surowca do transportu i dostawy do KCR. Terminy dostaw i ceny będą ustalane w drodze odrębnych ustaleń. KCR zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do dokonania czynności przetwórstwa dostarczonego surowca przy użyciu technologii recyclingu poużytkowych profili okiennych.
Emitent przekazuje powyższą informację w nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2018 z 05-01-2018 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


KREZUS Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
KREZUS SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
87-100 Toruń
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Włocławska 187
_ulica_ _numer_
+48 56 656 26 62 +48 56 656 26 28
_telefon_ _fax_
biuro@krezus.com www.krezus.com
_e-mail_ _www_
526-10-32-881 011154542
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-13 Jacek Ptaszek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta KREZUS Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta KREZUS SA
Tytul Podpisanie umowy trójstronnej przez spółkę zależną
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 87-100
Miasto Toruń
Ulica Włocławska
Nr 187
Tel. +48 56 656 26 62
Fax +48 56 656 26 28
e-mail biuro@krezus.com
NIP 526-10-32-881
REGON 011154542
Data sporzadzenia 2018-02-13
Rok biezacy 2018
Numer 13
adres www www.krezus.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.