Raporty Spółek ESPI/EBI

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 13.02.2018 r. HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA (PLZRWZW00012)

13-02-2018 15:08:57 | Bieżący | ESPI | 8/2018
oRB: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 13.02.2018 r.

PAP
Data: 2018-02-13

Firma: HERKULES Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-13
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 13.02.2018 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. _Emitent, Spółka_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta _NWZ_, które odbyło się w dniu 13 lutego 2018 roku.

1. Kwieciński Tomasz - liczba głosów: 7.028.573, udział w głosach na NWZ: 29,0%, udział w ogólnej liczbie głosów: 16,19%;
2. Nationale-Nederlanden OFE - liczba głosów: 5.269.068, udział w głosach na NWZ: 21,74%, udział w ogólnej liczbie głosów: 12,14%;
3. VALUE FIZ subfundusz - liczba głosów: 5.467.652, udział w głosach na NWZ: 22,56%, udział w ogólnej liczbie głosów: 12,59%;
4. Finaxel Enterprises Limited - liczba głosów: 1.533.875, udział w głosach na NWZ: 6,33%, udział w ogólnej liczbie głosów: 6,33 %.Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


HERKULES Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
HERKULES S.A. Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-236 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Annopol 5
_ulica_ _numer_
22 519 44 44 22 519 44 45
_telefon_ _fax_
sekretariat@gzsa.pl www.gastel-zurawie.pl
_e-mail_ _www_
9512032166 017433674
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-13 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2018-02-13 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta HERKULES Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta HERKULES S.A.
Tytul Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 13.02.2018 r.
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 03-236
Miasto Warszawa
Ulica Annopol
Nr 5
Tel. 22 519 44 44
Fax 22 519 44 45
e-mail sekretariat@gzsa.pl
NIP 9512032166
REGON 017433674
Data sporzadzenia 2018-02-13
Rok biezacy 2018
Numer 8
adres www www.gastel-zurawie.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.