Raporty Spółek ESPI/EBI

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA (PLFAMUR00012)

13-02-2018 15:39:09 | Bieżący | ESPI | 9/2017
oRB-W: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A.

PAP
Data: 2018-02-13

Firma: FAMUR Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • FAMUR_projekty_uchwal_NWZ_13.04.2018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • FAMUR_Statut.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 9 / 2017
  Data sporządzenia: 2018-02-13
  Skrócona nazwa emitenta
  FAMUR S.A.
  Temat
  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259_, Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: Emitent_ przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 13 kwietnia 2018 r.
  Załączniki
  Plik Opis
  FAMUR_projekty_uchwal_NWZ_13.04.2018.pdf FAMUR projekty uchwał NWZ 13.04.2018 r.
  FAMUR_Statut.pdf FAMUR Statut tekst jednolity po NWZ 18.10.2017r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  FAMUR Spółka Akcyjna
  _pełna nazwa emitenta_
  FAMUR S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  40-698 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Armii Krajowej 51
  _ulica_ _numer_
  +48 32 359 63 00 =48 32 359 66 77
  _telefon_ _fax_
  sekretariat@famur.com.pl www.famur.com
  _e-mail_ _www_
  634-012-62-46 270641528
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-02-13 Bartosz Bielak Wiceprezes Zarządu
  2018-02-13 Adam Toborek Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta FAMUR Spółka Akcyjna
  Symbol Emitenta FAMUR S.A.
  Tytul Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 40-698
  Miasto Katowice
  Ulica Armii Krajowej
  Nr 51
  Tel. +48 32 359 63 00
  Fax =48 32 359 66 77
  e-mail sekretariat@famur.com.pl
  NIP 634-012-62-46
  REGON 270641528
  Data sporzadzenia 2018-02-13
  Rok biezacy 2017
  Numer 9
  adres www www.famur.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.