Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 13 lutego 2018 roku COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)

13-02-2018 16:03:27 | Bieżący | ESPI | 9/2018
oRB: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 13 lutego 2018 roku

PAP
Data: 2018-02-13

Firma: COMP SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-13
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 13 lutego 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 13 lutego 2018 roku odbyło się NWZA Spółki, na którym poniżej wymienieni akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:

Jacek Papaj – 603 951 głosów, co stanowiło 78,18% głosów na NWZA oraz stanowi 10,20% ogólnej liczby głosów;

Government of Norway – 168 595 głosów, co stanowiło 21,82% głosów na NWZA oraz stanowi 2,85% ogólnej liczby głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


COMP SA
_pełna nazwa emitenta_
COMP Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-230 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jutrzenki 116
_ulica_ _numer_
022 570 38 00 022 662 63 71
_telefon_ _fax_
info@comp.com.pl www.comp.com.pl
_e-mail_ _www_
522-00-01-694 012499190
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-13 Andrzej Wawer Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta COMP SA
Symbol Emitenta COMP
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 13 lutego 2018 roku
Sektor Informatyka (inf)
Kod 02-230
Miasto Warszawa
Ulica Jutrzenki
Nr 116
Tel. 022 570 38 00
Fax 022 662 63 71
e-mail info@comp.com.pl
NIP 522-00-01-694
REGON 012499190
Data sporzadzenia 2018-02-13
Rok biezacy 2018
Numer 9
adres www www.comp.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.