Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLFEERM00018)

13-02-2018 17:41:47 | Bieżący | ESPI | 2/2018
oRB: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

PAP
Data: 2018-02-13

Firma: FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-13
Skrócona nazwa emitenta
FEERUM S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 11/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Raportu Bieżącego 20/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, Raportu Bieżącego 25/2017 z dnia 9 października 2017 roku oraz Raportu Bieżącego 35/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku, Zarząd FEERUM S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 13 lutego 2018 roku został zawarty aneks nr 006 _"Aneks"_ do umowy o multilinię nr K00756/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku _"Umowa"_ pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta FEERUM YELLOW ENERGY Sp. z o.o. _"Spółka Zależna"_ a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Bank"_.
Stosownie do postanowień Aneksu, do dnia 28 lutego 2018 roku wydłużony zostanie okres dostępności kredytu obrotowego w kwocie 12.200.000,00 PLN udzielonego Spółce Zależnej przez Bank.
Aneks wchodzi w życie w dniu podpisania.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
FEERUM S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
59-225 CHOJNÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
OKRZEI 6
_ulica_ _numer_
+48 76 81 96 738 +48 76 81 96 738
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
691-237-40-93 020517408
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-13 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-13 IRENA DWORZAK PROKURENT/GŁÓWNA KSIĘGOWA


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta FEERUM S.A.
Tytul Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 59-225
Miasto CHOJNÓW
Ulica OKRZEI
Nr 6
Tel. +48 76 81 96 738
Fax +48 76 81 96 738
e-mail
NIP 691-237-40-93
REGON 020517408
Data sporzadzenia 2018-02-13
Rok biezacy 2018
Numer 2
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.