Raporty Spółek ESPI/EBI

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Emitenta KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLKOPEX00018)

13-02-2018 18:09:34 | Bieżący | ESPI | 6/2018
oRB-W: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Emitenta

PAP
Data: 2018-02-13

Firma: KOPEX Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Pierwsze_zawiadomienie_o_zamiarze_podzialu_Kopex_S.A..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 6 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-02-13
  Skrócona nazwa emitenta
  KOPEX S.A.
  Temat
  Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Emitenta
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki KOPEX S.A. _Emitent_ z siedzibą w Katowicach przy ulicy Grabowej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, działając na podstawie 539 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych _dalej: ksh_ po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze dokonania podziału KOPEX S.A. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść pierwszego zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze dokonania podziału KOPEX S.A.

  Podstawa prawna: inne regulacje – art. 539 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.
  Załączniki
  Plik Opis
  Pierwsze_zawiadomienie_o_zamiarze_podzialu_Kopex_S.A..pdf Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Kopex S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  KOPEX Spółka Akcyjna
  _pełna nazwa emitenta_
  KOPEX S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  40-172 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  ul. Grabowa 1
  _ulica_ _numer_
  _032_ 6047000 _032_ 6047100
  _telefon_ _fax_
  kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
  _e-mail_ _www_
  634-012-68-49 271981166
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-02-13 Beata Zawiszowska Prezes Zarządu
  2018-02-13 Bartosz Bielak Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta KOPEX Spółka Akcyjna
  Symbol Emitenta KOPEX S.A.
  Tytul Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Emitenta
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 40-172
  Miasto Katowice
  Ulica ul. Grabowa
  Nr 1
  Tel. (032) 6047000
  Fax (032) 6047100
  e-mail kopex@kopex.com.pl
  NIP 634-012-68-49
  REGON 271981166
  Data sporzadzenia 2018-02-13
  Rok biezacy 2018
  Numer 6
  adres www kopex.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.