Raporty Spółek ESPI/EBI

Stanowisko Zarządu Kopex S.A. odnośnie do planowanego podziału Emitenta KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLKOPEX00018)

13-02-2018 18:11:09 | Bieżący | ESPI | 7/2018
oRB-W: Stanowisko Zarządu Kopex S.A. odnośnie do planowanego podziału Emitenta

PAP
Data: 2018-02-13

Firma: KOPEX Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Pisemne_stanowisko_Zarzadu_Kopex_S.A._w_sprawie_podzialu.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-02-13
  Skrócona nazwa emitenta
  KOPEX S.A.
  Temat
  Stanowisko Zarządu Kopex S.A. odnośnie do planowanego podziału Emitenta
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd spółki KOPEX S.A. _Emitent_ przekazuje w załączeniu "Pisemne stanowisko Zarządu KOPEX S.A. w sprawie planowanego podziału Spółki przez wydzielenie i wniesienie części jej majątku do spółki FAMUR S.A.".

  Podstawa prawna: § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
  Załączniki
  Plik Opis
  Pisemne_stanowisko_Zarzadu_Kopex_S.A._w_sprawie_podzialu.pdf Stanowisko Zarządu Kopex S.A. w sprawie podziału

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  KOPEX Spółka Akcyjna
  _pełna nazwa emitenta_
  KOPEX S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  40-172 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  ul. Grabowa 1
  _ulica_ _numer_
  _032_ 6047000 _032_ 6047100
  _telefon_ _fax_
  kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
  _e-mail_ _www_
  634-012-68-49 271981166
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-02-13 Beata Zawiszowska Prezes Zarządu
  2018-02-13 Bartosz Bielak Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta KOPEX Spółka Akcyjna
  Symbol Emitenta KOPEX S.A.
  Tytul Stanowisko Zarządu Kopex S.A. odnośnie do planowanego podziału Emitenta
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 40-172
  Miasto Katowice
  Ulica ul. Grabowa
  Nr 1
  Tel. (032) 6047000
  Fax (032) 6047100
  e-mail kopex@kopex.com.pl
  NIP 634-012-68-49
  REGON 271981166
  Data sporzadzenia 2018-02-13
  Rok biezacy 2018
  Numer 7
  adres www kopex.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.