Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HubStyle S.A. HUBSTYLE SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRNKT00019)

13-02-2018 18:41:44 | Bieżący | ESPI | 8/2018
oRB-W: Treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HubStyle S.A.

PAP
Data: 2018-02-13

Firma: HubStyle SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Tresc_uchwal_powzietych_na_Nadzwyczajnym_Walnym_Zgromadzeniu_Spolki_HubStyle_S.A..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 8 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-02-13
  Skrócona nazwa emitenta
  HubStyle S.A.
  Temat
  Treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HubStyle S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki HubStyle S.A. _"Spółka"_ przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HubStyle S.A. w dniu 13 luty 2018 roku. Uchwała nr 3 dotyczy zmiany Statutu.

  Ponadto Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.
  Załączniki
  Plik Opis
  Tresc_uchwal_powzietych_na_Nadzwyczajnym_Walnym_Zgromadzeniu_Spolki_HubStyle_S.A..pdf Treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki HubStyle S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  HubStyle SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  HubStyle S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-193 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Stawki 8 lok. 8
  _ulica_ _numer_
  58 58 58 900 58 662 03 45
  _telefon_ _fax_
  ir@hubstyle.pl www.hubstyle.pl
  _e-mail_ _www_
  586 216 38 72 220170588
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-02-13 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
  2018-02-13 Wojciech Patyna Wiceprezes Zarządu
  2018-02-13 Wiktor Dymecki Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta HubStyle SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta HubStyle S.A.
  Tytul Treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HubStyle S.A.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 00-193
  Miasto Warszawa
  Ulica Stawki
  Nr 8 lok. 8
  Tel. 58 58 58 900
  Fax 58 662 03 45
  e-mail ir@hubstyle.pl
  NIP 586 216 38 72
  REGON 220170588
  Data sporzadzenia 2018-02-13
  Rok biezacy 2018
  Numer 8
  adres www www.hubstyle.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.