Raporty Spółek ESPI/EBI

Przegląd opcji strategicznych SETANTA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNTFG00017)

13-02-2018 19:26:07 | Bieżący | ESPI | 5/2018
oRB: Przegląd opcji strategicznych

PAP
Data: 2018-02-13

Firma: SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-13
Skrócona nazwa emitenta
SETANTA S.A.
Temat
Przegląd opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Setanta ASI S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż podjął decyzję o przeanalizowaniu opcji strategicznych dla Emitenta, które mogą umożliwić kapitałowe wzmocnienie Spółki.

Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż obecnie żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Niemniej jednak, w ocenie Zarządu Spółki, podjęcie działań mających na celu ewentualny wybór konkretnej opcji strategicznej może stanowić dla inwestorów istotną informację niezależnie od wyniku analiz oraz finalnego skutku potencjalnego procesu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SETANTA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-031 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jana Pawła II 61 lok.211
_ulica_ _numer_
+48 22 838 24 71 +48 22 838 24 56
_telefon_ _fax_
office@setanta.pl
_e-mail_ _www_
108-001-02-09 142795831
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-13 Conall McGuire Prezes Zarządu
2018-02-13 Piotr Boliński Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta SETANTA S.A.
Tytul Przegląd opcji strategicznych
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 01-031
Miasto Warszawa
Ulica Jana Pawła II
Nr 61 lok.211
Tel. +48 22 838 24 71
Fax +48 22 838 24 56
e-mail office@setanta.pl
NIP 108-001-02-09
REGON 142795831
Data sporzadzenia 2018-02-13
Rok biezacy 2018
Numer 5
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.