Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/2018 STELMET SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLMT00010)

13-02-2018 19:43:19 | Bieżący | ESPI | 2/2018
oRB-W: Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/2018

PAP
Data: 2018-02-13

Firma: STELMET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zal.RB_2_Wstepne_wyniki_za_1Q2017_2018.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-02-13
  Skrócona nazwa emitenta
  STELMET S.A.
  Temat
  Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/2018
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd Stelmet S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 13 lutego 2018 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/2018 _tj. za okres 1 października 2017 r. – 31 grudnia 2017 r._, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres, które Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zal.RB_2_Wstepne_wyniki_za_1Q2017_2018.pdf Informacja nt. wstępnych wyników finansowych Grupy Stelmet
  za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/2018

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  STELMET SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  STELMET S.A. Drzewny _drz_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  65-127 Zielona Góra
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Gorzowska 20
  _ulica_ _numer_
  +48 68 329 38 00 +48 68 329 38 07
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  9730679032 971290109
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-02-13 Stanisław Bieńkowski Prezes Zarządu
  2018-02-13 Piotr Leszkowicz Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta STELMET SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta STELMET S.A.
  Tytul Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/2018
  Sektor Drzewny (drz)
  Kod 65-127
  Miasto Zielona Góra
  Ulica Gorzowska
  Nr 20
  Tel. +48 68 329 38 00
  Fax +48 68 329 38 07
  e-mail
  NIP 9730679032
  REGON 971290109
  Data sporzadzenia 2018-02-13
  Rok biezacy 2018
  Numer 2
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.