Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwała Zarządu w sprawie publicznego programu emisji obligacji ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)

14-02-2018 18:10:07 | Bieżący | ESPI | 5/2018
oRB: Uchwała Zarządu w sprawie publicznego programu emisji obligacji

PAP
Data: 2018-02-14

Firma: ECHO INVESTMENT SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-14
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie publicznego programu emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. _"Spółka"_ informuje o powzięciu przez Spółkę zamiaru ustanowienia publicznego programu emisji obligacji i podjęciu w związku z tym w dniu 14 lutego 2018 r. przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji do kwoty 400.000.000 złotych lub równowartości tej kwoty w euro. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, przeprowadzanej po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego podstawowego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe warunki emisji obligacji będą ustalane przed emisją danej serii obligacji. Spółka planuje wprowadzić obligacje emitowane na podstawie prospektu emisyjnego do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ECHO INVESTMENT SA
_pełna nazwa emitenta_
ECHO WIG - Deweloperzy
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
25-323 Kielce
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Al. Solidarności 36
_ulica_ _numer_
_0-41_ 33 33 333 _0-41_ 33 32 333
_telefon_ _fax_
office@echo.com.pl www.echo.com.pl
_e-mail_ _www_
657-023-09-12 290463755
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-14 Piotr Gromniak Wiceprezes Zarządu
2018-02-14 Artur Langner Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ECHO INVESTMENT SA
Symbol Emitenta ECHO
Tytul Uchwała Zarządu w sprawie publicznego programu emisji obligacji
Sektor WIG - Deweloperzy
Kod 25-323
Miasto Kielce
Ulica Al. Solidarności
Nr 36
Tel. (0-41) 33 33 333
Fax (0-41) 33 32 333
e-mail office@echo.com.pl
NIP 657-023-09-12
REGON 290463755
Data sporzadzenia 2018-02-14
Rok biezacy 2018
Numer 5
adres www www.echo.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.