Raporty Spółek ESPI/EBI

Aktualizacja danych rejestrowych Emitenta numer REGON INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (PLHRMAN00039)

14-02-2018 23:39:44 | Bieżący | ESPI | 11/2018
oRB-W: Aktualizacja danych rejestrowych Emitenta numer REGON

PAP
Data: 2018-02-14

Firma: INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA EUROPEJSKA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • RP_716972_4_20180214162827.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 11 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-02-14
  Skrócona nazwa emitenta
  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
  Temat
  Aktualizacja danych rejestrowych Emitenta numer REGON
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. w Płocku informuje, że wobec dokonanej przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z własnej inicjatywy Sądu, reasumpcji postanowienia o rejestracji połączenia i przyjęcia przez Spółkę formy prawnej Spółki Europejskiej w dniu 14.02.2018r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie dokonał zmiany numeru REGON Emitenta.

  W odpisach aktualnych KRS Emitenta podanych do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 08/2018 z dnia 9 lutego 2018r. oraz nr 10/2018 z dnia 12.02.2018r. widniał nowy numer REGON 369464707. Sąd dokonał przywrócenia numeru REGON jakim spółka posługiwała uprzednio tj. numeru 691529550.
  Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że numer REGON 691529550 jest tożsamy z numerem dotychczas identyfikującym Spółkę działającą uprzednio pod firmą INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.

  W załączeniu Emitent prezentuje informację odpowiadajacą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców
  pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym _Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm._
  Załączniki
  Plik Opis
  RP_716972_4_20180214162827.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA EUROPEJSKA
  _pełna nazwa emitenta_
  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  09-402 Płock
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Padlewskiego 18C
  _ulica_ _numer_
  24 366 06 27 24 367 31 32
  _telefon_ _fax_
  biuro@ifcapital.pl www.ifcapital.pl
  _e-mail_ _www_
  8133186031 691529550
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-02-14 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA EUROPEJSKA
  Symbol Emitenta INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
  Tytul Aktualizacja danych rejestrowych Emitenta numer REGON
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 09-402
  Miasto Płock
  Ulica Padlewskiego
  Nr 18C
  Tel. 24 366 06 27
  Fax 24 367 31 32
  e-mail biuro@ifcapital.pl
  NIP 8133186031
  REGON 691529550
  Data sporzadzenia 2018-02-14
  Rok biezacy 2018
  Numer 11
  adres www www.ifcapital.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.