Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLNFI0200019)

13-03-2018 16:44:49 | Bieżący | ESPI | 18/2018
oRB-W: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

PAP
Data: 2018-03-13

Firma: KREZUS Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Powiadomienie__o_transakcji_art._19_ust._1_Rozporzadzenia_MAR.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 18 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-03-13
  Skrócona nazwa emitenta
  KREZUS SA
  Temat
  Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu _"Spółka"_ działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_ niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR _"Powiadomienie"_. W załączeniu treść otrzymanego powiadomienia.

  Niniejszą informację Zarząd Spółki przekazuje na podstawie art. 19 ust. 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
  Załączniki
  Plik Opis
  Powiadomienie__o_transakcji_art._19_ust._1_Rozporzadzenia_MAR.pdf Powiadomienie

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  KREZUS Spółka Akcyjna
  _pełna nazwa emitenta_
  KREZUS SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  87-100 Toruń
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Włocławska 187
  _ulica_ _numer_
  +48 56 656 26 62 +48 56 656 26 28
  _telefon_ _fax_
  biuro@krezus.com www.krezus.com
  _e-mail_ _www_
  526-10-32-881 011154542
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-03-13 Jacek Ptaszek Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta KREZUS Spółka Akcyjna
  Symbol Emitenta KREZUS SA
  Tytul Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 87-100
  Miasto Toruń
  Ulica Włocławska
  Nr 187
  Tel. +48 56 656 26 62
  Fax +48 56 656 26 28
  e-mail biuro@krezus.com
  NIP 526-10-32-881
  REGON 011154542
  Data sporzadzenia 2018-03-13
  Rok biezacy 2018
  Numer 18
  adres www www.krezus.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.