Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok. MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)

13-03-2018 17:15:37 | Bieżący | ESPI | 5/2018
oRB: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.

PAP
Data: 2018-03-13

Firma: MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-13
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mo-BRUK S.A. w nawiązaniu do raportu nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. oraz nr 2/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok. Przedmiotowe raporty zostaną opublikowane w dniu 22 marca 2018 r. Pierwotny termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 roku zawarty w raporcie bieżącym nr 1/2018 oraz nr 2/2018 to 15 marca 2018 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MO-BRUK S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-322 Korzenna
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Niecew 68
_ulica_ _numer_
+48 _18_ 441 70 48 +48 _18_ 441 70 99
_telefon_ _fax_
mobruk@mobruk.pl www.mobruk.pl
_e-mail_ _www_
734-329-42-52 120652729
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-13 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
2018-03-13 Tobiasz Mokrzycki Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MO-BRUK S.A.
Tytul Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 33-322
Miasto Korzenna
Ulica Niecew
Nr 68
Tel. +48 (18) 441 70 48
Fax +48 (18) 441 70 99
e-mail mobruk@mobruk.pl
NIP 734-329-42-52
REGON 120652729
Data sporzadzenia 2018-03-13
Rok biezacy 2018
Numer 5
adres www www.mobruk.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.