Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy z przez spółkę zależną TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA (PLTWRNV00013)

13-03-2018 20:36:47 | Bieżący | ESPI | 23/2018
oRB: Zawarcie istotnej umowy z przez spółkę zależną

PAP
Data: 2018-03-13

Firma: TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-13
Skrócona nazwa emitenta
TOWER INVESTMENTS S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy z przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Tower Investments S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Investments Sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem jest Spółka, zawarła jako sprzedający _"Sprzedający"_ z Netto sp. z o.o. przedwstępną umowę _"Umowa"_ sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 5.210 m2 położonej w miejscowości Gołków. Nieruchomość ta jest objęta umową przedwstępną, zawartą przez Sprzedającego z jej aktualnymi właścicielami.

Jednocześnie Sprzedający zobowiązał się zawrzeć z Netto sp. z o.o. umowę o wybudowanie w systemie "pod klucz“ obiektu handlowo-usługowego o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1.250m2.

Kluczowym warunkiem zawieszającym zawarcia umowy przyrzeczonej jest uzyskanie przez Sprzedającego ostatecznej, bezwarunkowej, wykonalnej i niezaskarżalnej w zwykłym trybie administracyjnym decyzji o pozwoleniu na budowę.

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu warunków zawieszających wskazanych w Umowie, nie później niż 31 stycznia 2019 r.

Cena sprzedaży nieruchomości wraz z pawilonem handlowym i jego projektem ustalona została na 7.450.000 zł _słownie: siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy_ netto.

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TOWER INVESTMENTS S.A. Developerska _dev_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-956 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
RUMIANA 49
_ulica_ _numer_
+48 _22_ 299 73 34
_telefon_ _fax_
info@towerinvestments.pl www.towerinvestments.pl
_e-mail_ _www_
782-25-64-985 302560840
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-13 BARTOSZ KAZIMIERCZUK PREZES ZARZĄDU


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TOWER INVESTMENTS S.A.
Tytul Zawarcie istotnej umowy z przez spółkę zależną
Sektor Developerska (dev)
Kod 02-956
Miasto WARSZAWA
Ulica RUMIANA
Nr 49
Tel. +48 (22) 299 73 34
Fax
e-mail info@towerinvestments.pl
NIP 782-25-64-985
REGON 302560840
Data sporzadzenia 2018-03-13
Rok biezacy 2018
Numer 23
adres www www.towerinvestments.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.