Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu nr 13/2018 dotycząca treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

29-06-2018 14:14:54 | Bieżący | ESPI | 13/2018
oRB-W: Korekta raportu nr 13/2018 dotycząca treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku.

PAP
Data: 2018-06-29

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • CCE_UCHWALY_PODJETE_NA_ZWZA_28_CZERWCA_2018_ROKU.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 13 / 2018 K
  Data sporządzenia: 2018-06-29
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Korekta raportu nr 13/2018 dotycząca treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w raporcie bieżącym 13/2018 w dniu 29 czerwca 2018 roku, w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej zostala przekazana do publicznej informacji błędna treść uchwały nr 10b/28/06/2018 o brzmieniu:
  Uchwała nr 10b/28/06/2018 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Marcina Pietraszek, o treści:
  " 1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą Koszewku działając na podstawie par. 27 ust. 5_ Statutu Spółki powołuje na czlonka Rady Nadzorczej Pana Marcina Pietraszek,
  prawidlowa treśc uchwały brzmi następująco:
  Uchwała nr 10b/28/06/2018 w sprawie powołania na czlonka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Borysa Mikołaja Poradzewskiego, o treści:
  " 1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CLEAN&CARBON ENERGY S.A. z siedzibą w Koszewku dzialając na podstawie par. 27 ust. 5_ Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Borysa Mikołaja Poradzewskiego. Treść pozostałych uchwał pozostaje bez zmian.
  Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku w załączniku do niniejszego raportu

  Załączniki
  Plik Opis
  CCE_UCHWALY_PODJETE_NA_ZWZA_28_CZERWCA_2018_ROKU.pdf UCHWALY PODJETE PRZEZ ZWZA W DNIU 28 CZERWCA 2018 R

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-06-29 Józef Mikolajczyk Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Korekta raportu nr 13/2018 dotycząca treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku.
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2018-06-29
  Rok biezacy 2018
  Numer 13
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.