Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwolanie i powolanie Członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

29-06-2018 15:02:14 | Bieżący | ESPI | 14/2018
oRB-W: Odwolanie i powolanie Członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2018-06-29

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • CCE_zyciorys_Pan_Wielkoslaw_Staniszewski.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • CCE_zycorys_Borys_Poradzewski.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • CCE_zyciorys_Jan_Szabunia.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 14 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-06-29
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Odwolanie i powolanie Członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Clean&Carbon Energy S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. _dalej: "Spółka"_ z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku uchwałą nr 9a/28/06/2018, uchwałą nr 9b/28/06/2018 oraz uchwałą 9c/28/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ze skladu Rady Nadzorczej Spółki odwołąni zostali Pan Konrad Stala, Pani Angelika Stachura oraz Pani Anna Mercedes Paszyńska.
  Jednocześnie uchwałą nr 10a/28/06/2018, uchwałą nr 10b/28/06/2018 oraz uchwałą nr 10c/28/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sklad Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali Pan Wielkoslaw Przemko Staniszewski, Pan Borys Mikołaj Poradzewski oraz Pan Jan Szabunia.
  Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że:
  - nie pełnią w Spółce żadnej funkcji wskazanej w art. 387 KSH;
  - nie prowadzą dzialalności konkurencyjnej wobec działąlności Spółki;
  - nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
  Życiorysy nowo powolanych Członków Rady Nadzorczej Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
  Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim
  Załączniki
  Plik Opis
  CCE_zyciorys_Pan_Wielkoslaw_Staniszewski.pdf Zyciorys Pana Wielkoslawa Staniszewskiego
  CCE_zycorys_Borys_Poradzewski.pdf Zyciorys Pana Borysa Poradzewskiego
  CCE_zyciorys_Jan_Szabunia.pdf Zyciorys Pana Jana Szabuni

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-06-29 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Odwolanie i powolanie Członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Clean&Carbon Energy S.A.
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2018-06-29
  Rok biezacy 2018
  Numer 14
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.