Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełniająca informacja do raportu bieżacego nr 25/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 25 września 2018 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

19-10-2018 13:45:39 | Bieżący | ESPI | 28/2018
oRB-W: Uzupełniająca informacja do raportu bieżacego nr 25/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 25 września 2018 roku

PAP
Data: 2018-10-19

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • CCE_tersci_uchwal_NWZA_25_09_2018_r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 28 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-10-19
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Uzupełniająca informacja do raportu bieżacego nr 25/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 25 września 2018 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku _dalej: CCE; Emitent_ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w dniu 25 września 2018 roku sprawy przewidziane w pkt 7 – 22 projektu porządku obrad nie zostały wprowadzone do porządku obrad na wniosek zarządu Emitenta, który – jako wnioskodawca o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt 7 – 22 projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – zwrócił się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o nie głosowanie uchwał przewidzianych w tych punktach porządku obrad. W konsekwencji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszu przyjęło skrócony porządek obrad tj. bez pkt 7-22 przewidzianych w projekcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego przez zarząd Emitenta.
  Treści podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. wraz z informacją o procentowym udziale akcji, z których oddano glosy w kapitale zakładowym emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.
  Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
  Załączniki
  Plik Opis
  CCE_tersci_uchwal_NWZA_25_09_2018_r.pdf tresci uchwal podjetych na NWZA w dniu 25 wrzesnia 2018 roku

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-10-19 Józef Mikolajczyk Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Uzupełniająca informacja do raportu bieżacego nr 25/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 25 września 2018 roku
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2018-10-19
  Rok biezacy 2018
  Numer 28
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.