Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta kwartalnego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku z dnia 25 kwietnia 2019 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

11-06-2019 19:47:31 | Bieżący | ESPI | 3/2019
oRB-W: Korekta kwartalnego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku z dnia 25 kwietnia 2019 roku

PAP
Data: 2019-06-11

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2019r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 3 / 2019
  Data sporządzenia: 2019-06-11
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Korekta kwartalnego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku z dnia 25 kwietnia 2019 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Clean& Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 niniejszym oświadcza, że dokonuje się korekty kwartalnego sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku poprzez wykreślenie z ppkt 3 znajdującego się w pkt 22. zatytułowanym "Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej:" pkt VI. zatytułowanym "Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej:"
  następujących treści:
  1_
  "Przywołane powyżej wyroki potwierdzają, iż tzw. sprawy wekslowe byłe elementem zaplanowanego przez Komputronik S.A., ataku na Clean&Carbon Energy S.A. w celu bezprawnego zabezpieczenia na podstawie weksli środków pieniężnych w kwocie przekraczającej 10.000.000 zł. Wszelkie działania Komputronik S.A. były czynione w złej wierze bowiem zarząd Komputronik S.A., miał doskonałą świadomość, iż Komputronik S.A. na podstawie obu weksli nie przysługuje jakakolwiek wierzytelność." - wykreślono w całości.
  2_

  "W konsekwencji w obu wyżej opisanych sprawach Clean&Carbon Energy SA _jako pokrzywdzony_, będzie oczekiwał postawienia członkom zarządu Komputronik S.A., zarzutów, polegających na wyłudzeniu od Clean&Carbon Energy S.A. kwoty 7.000.000zł na podstawie jednego weksla puszczonego w złej wierze w obieg przez Komputronik S.A., oraz próby wyłudzenia kwoty 4.000.000zł, wraz z odsetkami, na podstawie drugiego weksla także puszczonego w złej wierze w obieg przez Komputronik S.A., co doprowadziło do wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów Clean&Carbon Energy S.A." - wykreślono w całości.

  Zarząd Spółki jednocześnie wyjaśnia, że konieczność dokonania niniejszej korekty Kwartalnego sprawozdania finansowego wynika z omyłkowego _tzw. omyłka pisarska_ zamieszczenia w sprawozdaniu przedruku wykreślonych treści z poprzedniego sprawozdania, które obecnie uległy dezaktualizacji, z uwagi na ugodę pozasądową zawartą w dniu 07.11.2017 r. w Warszawie przed zastępcą notarialnym Anną Hupert-Gabryś, zastępcą Szymona Krzyszczuka – notariusza w Warszawie.

  W załączeniu sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku _po dokonanej korekcie_
  Załączniki
  Plik Opis
  sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2019r.pdf sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-06-11 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Korekta kwartalnego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku z dnia 25 kwietnia 2019 roku
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2019-06-11
  Rok biezacy 2019
  Numer 3
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.