Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

28-06-2019 17:28:11 | Bieżący | ESPI | 4/2019
oRB-W: Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2019-06-28

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • CCE_zyciorys_Konrad_Stala.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 4 / 2019
  Data sporządzenia: 2019-06-28
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. _dalej: "Spółka"_ z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 roku uchwałą nr 9/27/06/2019.Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy ze skladu Rady Nadzorczej odwołany został Pan Andrzej Rzepecki.
  Jednocześnie uchwałą nr 10/27/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Konrad Stala. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż nowo powołany Członek Rady Nadorczej złożył oświadczenie, z którego wynika, że:
  - nie pełni w Spółce żadnej funkcji wskazane w art. 387 KSH;
  - nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki;
  - nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
  Życiorys nowo powolanego Członka Rady Nadzorczej Spółki emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.
  Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.
  Załączniki
  Plik Opis
  CCE_zyciorys_Konrad_Stala.pdf CCE zyciorys czlonka rady nadorczej Pana Konrad Stala

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  73-102 Stargard
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Koszewko 13
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-06-28 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
  Sektor
  Kod 73-102
  Miasto Stargard
  Ulica Koszewko
  Nr 13
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2019-06-28
  Rok biezacy 2019
  Numer 4
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.