Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu nr 7/2019 z dnia 23 siepnia 2019 roku dotyczącego zawiadomienia o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

11-09-2019 13:20:00 | Bieżący | ESPI | 7/2019
oRB: Korekta raportu nr 7/2019 z dnia 23 siepnia 2019 roku dotyczącego zawiadomienia o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2019-09-11

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019 k
Data sporządzenia: 2019-09-11
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Korekta raportu nr 7/2019 z dnia 23 siepnia 2019 roku dotyczącego zawiadomienia o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w raporcie bieżacym nr 7/2019 z dnia 23 siepnia 2019 roku dotyczącego zawiadomienia od Pani Janiny Bednarskiej o zbyciu akcji Clean & Carbon Energy S.A. omyłkowo nie została podana data zdarzenia powodująca zmianę udziału. W związku z powyższym spółka podaje do publicznej wiadomości, iż umowy sprzedaży akcji zostały zawarte w dniu 6 sierpnia 2019 roku. Pozostałą treść raportu pozostaje bez zmian.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-180 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Miła 2
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-11 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Korekta raportu nr 7/2019 z dnia 23 siepnia 2019 roku dotyczącego zawiadomienia o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 00-180
Miasto Warszawa
Ulica Miła
Nr 2
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2019-09-11
Rok biezacy 2019
Numer 7
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.