Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 24 czerwca 2021 roku CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

27-05-2021 09:20:06 | Bieżący | ESPI | 9/2021
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 24 czerwca 2021 roku

PAP
Data: 2021-05-27

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • zwolanie_ZWZA_CCE_24,06,2021_r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • projekty_uchwal_ZWZA_CCE_24,06,2021_r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • formularz_do_glosowania_ZWZA_CCE_24,06,2021_r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZA_CCE_24,06,2021_r.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • informacja_o_ogolnej_liczby_akcji_CCE.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • CCE_regulamin_wza.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 9 / 2021
  Data sporządzenia: 2021-05-27
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 24 czerwca 2021 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 _dalej: Spółka_, działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 i §2 oraz w zw. z §19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w Warszawie,01-632 Warszawa, ul. Bieniewicka 26., z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r,
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  12. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania / powołania członków Rady Nadzorczej.
  14. Zamknięcie obrad.
  Załączniki
  Plik Opis
  zwolanie_ZWZA_CCE_24,06,2021_r.pdf informacja o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCE na dzien 24 czerwca 2021 r.
  projekty_uchwal_ZWZA_CCE_24,06,2021_r.pdf projekty uchwal Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCE zwolanego na dzien 24 czerwca 2021 r.
  formularz_do_glosowania_ZWZA_CCE_24,06,2021_r.pdf formularz instrukcja do glosowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CCE zwolanego na dzien 24 czerwca 2021 r.
  wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZA_CCE_24,06,2021_r.pdf wzor pelnomocnictwa Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCE zwolanego na dzien 24 czerwca 2021 r.
  informacja_o_ogolnej_liczby_akcji_CCE.pdf informacja o ogolnej liczbie akcji CCE w dniu ogloszenia ZWZA
  CCE_regulamin_wza.pdf regulamin WZA CCE

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-180 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Miła 2
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-05-27 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 24 czerwca 2021 roku
  Sektor
  Kod 00-180
  Miasto Warszawa
  Ulica Miła
  Nr 2
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2021-05-27
  Rok biezacy 2021
  Numer 9
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.