Raporty Spółek ESPI/EBI

Szacunkowe wyniki za I półrocze 2021 r. MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTWS00019)

22-07-2021 07:38:09 | Bieżący | ESPI | 29/2021
oRB: Szacunkowe wyniki za I półrocze 2021 r.

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Szacunkowe wyniki za I półrocze 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. _"Spółka"_ przekazuje szacunkowe wyniki za I półrocze 2021 r.:

Skonsolidowane dane finansowe:
- przychody ze sprzedaży: 558 mln PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 54 mln PLN,
- zysk netto: 18 mln PLN.

Jednostkowe dane finansowe:
- przychody ze sprzedaży: 393 mln PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 31 mln PLN,
- zysk netto: 6 mln PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe będą przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta i mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu za I półrocze 2021 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MOSTOSTAL WARSZAWA SA
_pełna nazwa emitenta_
MOSTALWAR Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-673 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Konstruktorska 12 a
_ulica_ _numer_
022 5485660 022 5485666
_telefon_ _fax_
info@mostostal.waw.pl mostostal.waw.pl
_e-mail_ _www_
526-020-49-95 012059053
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-22 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2021-07-22 Jarosław Reszka Prokurent


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta MOSTOSTAL WARSZAWA SA
Symbol Emitenta MOSTALWAR
Tytul Szacunkowe wyniki za I półrocze 2021 r.
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 02-673
Miasto Warszawa
Ulica Konstruktorska
Nr 12 a
Tel. 022 5485660
Fax 022 5485666
e-mail info@mostostal.waw.pl
NIP 526-020-49-95
REGON 012059053
Data sporzadzenia 2021-07-22
Rok biezacy 2021
Numer 29
adres www mostostal.waw.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.