Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o transakcji od osoby blisko związanej z osobą pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR CDRL SPÓŁKA AKCYJNA (PLCDRL000043)

22-07-2021 10:05:01 | Bieżący | ESPI | 43/2021
oRB-W: Informacja o transakcji od osoby blisko związanej z osobą pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: CDRL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • ZAL.DO_RB_43_2021_powiadomienie_o_transakcjach.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 43 / 2021
  Data sporządzenia: 2021-07-22
  Skrócona nazwa emitenta
  CDRL S.A.
  Temat
  Informacja o transakcji od osoby blisko związanej z osobą pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, że otrzymał powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta, przesłane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od osoby blisko związanej - Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Bielsku-Białej - z osobą pełniącą obowiązki zarządcze – Panem Erykiem Karskim Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.
  Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.
  Załączniki
  Plik Opis
  ZAL.DO_RB_43_2021_powiadomienie_o_transakcjach.pdf Powiadomienie o transakcjach

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  CDRL S.A. Lekki _lek_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  64-000 Pianowo
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Kwiatowa 2
  _ulica_ _numer_
  +48 65 511 87 00 +48 65 511 87 01
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  6981673166 411444842
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-07-22 Tomasz Przybyła V-ce Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta CDRL S.A.
  Tytul Informacja o transakcji od osoby blisko związanej z osobą pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
  Sektor Lekki (lek)
  Kod 64-000
  Miasto Pianowo
  Ulica Kwiatowa
  Nr 2
  Tel. +48 65 511 87 00
  Fax +48 65 511 87 01
  e-mail
  NIP 6981673166
  REGON 411444842
  Data sporzadzenia 2021-07-22
  Rok biezacy 2021
  Numer 43
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.