Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykup i umorzenie obligacji serii C2 ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNTFG00017)

22-07-2021 12:03:49 | Bieżący | ESPI | 36/2021
oRB: Wykup i umorzenie obligacji serii C2

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Wykup i umorzenie obligacji serii C2
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał wykupu i umorzenia wszystkich obligacji serii C2 w liczbie 400 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł _dalej: Obligacje_.

Zarząd nadmienia, iż Obligacje wyemitowane zostały przez ALL IN! GAMES sp. z o.o., której połączenie ze Spółką zostało zarejestrowane w dniu 6 czerwca 2020 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ALL IN! GAMES S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31 - 621 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
os. Bohaterów Września 82
_ulica_ _numer_
+48 12 654 05 19 +48 12 654 05 19
_telefon_ _fax_
contact@allingames.com www.allingames.com
_e-mail_ _www_
108-001-02-09 142795831
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-22 Piotr Żygadło Prezes Zarządu
2021-07-22 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2021-07-22 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ALL IN! GAMES S.A.
Tytul Wykup i umorzenie obligacji serii C2
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 31 - 621
Miasto Kraków
Ulica os. Bohaterów Września
Nr 82
Tel. +48 12 654 05 19
Fax +48 12 654 05 19
e-mail contact@allingames.com
NIP 108-001-02-09
REGON 142795831
Data sporzadzenia 2021-07-22
Rok biezacy 2021
Numer 36
adres www www.allingames.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.