Raporty Spółek ESPI/EBI

Przedłużenie umowy lock up GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA (PLGMNGF00017)

22-07-2021 12:10:24 | Bieżący | ESPI | 23/2021
oRB: Przedłużenie umowy lock up

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Przedłużenie umowy lock up
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Gaming Factory S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Mateusz Adamkiewicz podpisał aneks z Trigon Dom Maklerski S.A. - firmą inwestycyjną, przedłużający trwanie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami spółki Gaming Factory SA zawartej 20.01.2020 roku [lock up], co oznacza, że zobowiązał się wobec firmy inwestycyjnej do ustanowienia blokady w celu niezbywania posiadanych przez siebie 1.588.460 akcji Spółki do dnia przypadającego na dzień upływu terminu 2 lat od daty pierwszego notowania Akcji na GPW, czyli do 23.07.2022 r

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GAMING FACTORY S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-797 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
POWĄZKOWSKA 15
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5272829488 368897485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-22 Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu Mateusz Adamkiewicz


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GAMING FACTORY S.A.
Tytul Przedłużenie umowy lock up
Sektor
Kod 01-797
Miasto WARSZAWA
Ulica POWĄZKOWSKA
Nr 15
Tel.
Fax
e-mail
NIP 5272829488
REGON 368897485
Data sporzadzenia 2021-07-22
Rok biezacy 2021
Numer 23
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.