Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu na zawarcie przez spółkę zależną WZPOW sp. z o.o. umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości w Grudziądzu PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLPMPOL00031)

22-07-2021 16:35:14 | Bieżący | ESPI | 18/2021
oRB: Zmiana terminu na zawarcie przez spółkę zależną WZPOW sp. z o.o. umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości w Grudziądzu

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Zmiana terminu na zawarcie przez spółkę zależną WZPOW sp. z o.o. umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości w Grudziądzu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PAMAPOL S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 22 lipca 2021 r. pomiędzy spółkę zależną od Emitenta - Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. _WZPOW_ a Chłodnią Grudziądz sp. z o.o. została zawarta umowa zmieniająca przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Grudziądzu, o której mowa w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 20 marca 2021 r. Zmiana obejmuje w szczególności zmianę daty, do której powinna zostać zawarta umowa przyrzeczona. Obecny termin na zawarcie umowy przyrzeczonej to 31 sierpnia 2021 r. _poprzednio: 31 lipca 2021 r., o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego 8/2021_.

Zmiana terminu wiąże się z kolejnym wydłużeniem terminu na zakończenie czynności technicznych, związanych
z odbiorem instalacji mroźniczej na terenie nabywanej nieruchomości.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PAMAPOL S.A. SPOŻYWCZY _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
97-438 RUSIEC
_kod pocztowy_ _miejscowość_
WIELUŃSKA 2
_ulica_ _numer_
043 6766020 043 6766887
_telefon_ _fax_
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl www.pamapol.com.pl
_e-mail_ _www_
832-176-16-81 730365765
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-22 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PAMAPOL S.A.
Tytul Zmiana terminu na zawarcie przez spółkę zależną WZPOW sp. z o.o. umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości w Grudziądzu
Sektor SPOŻYWCZY (spo)
Kod 97-438
Miasto RUSIEC
Ulica WIELUŃSKA
Nr 2
Tel. 043 6766020
Fax 043 6766887
e-mail krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl
NIP 832-176-16-81
REGON 730365765
Data sporzadzenia 2021-07-22
Rok biezacy 2021
Numer 18
adres www www.pamapol.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.