Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w restrukturyzacji po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2021 roku BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (PLBRSTR00014)

22-07-2021 17:16:56 | Bieżący | ESPI | 57/2021
oRB-W: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w restrukturyzacji po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2021 roku

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Uchwaly_ZWZ_Braster_po_wznowieniu_obrad_22.07.2021__1_.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 57 / 2021
  Data sporządzenia: 2021-07-22
  Skrócona nazwa emitenta
  BRASTER S.A.
  Temat
  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w restrukturyzacji po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2021 roku
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji _"Spółka"_ przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku i obradujące po przerwie w dniu 22 lipca 2021 roku _"ZWZ"_.
  Jednocześnie Spółka informuje, iż obradujące w dniu 22 lipca 2021 roku ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z podjętych uchwał.
  Załączniki
  Plik Opis
  Uchwaly_ZWZ_Braster_po_wznowieniu_obrad_22.07.2021__1_.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BRASTER S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  05-850 Szeligi
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Cichy Ogród 7
  _ulica_ _numer_
  +48 22 295 03 50 +48 22 295 03 51
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  521-34-96-648 141530941
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-07-22 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BRASTER S.A.
  Tytul Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w restrukturyzacji po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2021 roku
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 05-850
  Miasto Szeligi
  Ulica Cichy Ogród
  Nr 7
  Tel. +48 22 295 03 50
  Fax +48 22 295 03 51
  e-mail
  NIP 521-34-96-648
  REGON 141530941
  Data sporzadzenia 2021-07-22
  Rok biezacy 2021
  Numer 57
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.