Raporty Spółek ESPI/EBI

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki. SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSLRCP00021)

22-07-2021 17:35:51 | Bieżący | ESPI | 17/2021
oRB-W: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • r_raport_nr_17_zalacznik_nr_1_-_zaproszenie.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 17 / 2021
  Data sporządzenia: 2021-07-22
  Skrócona nazwa emitenta
  SOLAR COMPANY S.A.
  Temat
  Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu _dalej: "Spółka"_ informuje, że działając na podstawie uchwały numer WZA.236/06/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki celem wyrównania niedoborów scaleniowych lub umorzenia oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały podjął w dniu dzisiejszym decyzję o złożeniu wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty nabycia akcji Spółki na warunkach określonych w załączonym Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A.

  Przedmiotem oferty nabycia akcji własnych Spółki jest nie więcej niż 593.700 sztuk _słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset_ akcji Solar Company S.A. oznaczonych kodem PLSLRCP00021, które na dzień ogłaszania Zaproszenia stanowią nie więcej niż 19,79% kapitału zakładowego Spółki.

  Cena nabycia jednej akcji została ustalona przez Zarząd Spółki na 5,5 zł _słownie: pięć złotych i pięćdziesiąt groszy_.

  Akcje własne Spółki zostaną nabyte w celu ich umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

  Nabycie akcji własnych zostanie przeprowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:
  • Termin ogłoszenia Zaproszenia: 22.07.2021 r.
  • Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 26.07.2021 r.
  • Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 09.08.2021 r.
  • Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 13.08.2021 r.

  Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabycia akcji własnych Spółki w ramach niniejszej oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna.
  Załączniki
  Plik Opis
  r_raport_nr_17_zalacznik_nr_1_-_zaproszenie.pdf Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  SOLAR COMPANY S.A. Handel detaliczny _had_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  61-315 Poznań
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Torowa 11
  _ulica_ _numer_
  61 871 69 31 61 871 69 31
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  779-10-19-139 630371711
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-07-22 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta SOLAR COMPANY S.A.
  Tytul Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.
  Sektor Handel detaliczny (had)
  Kod 61-315
  Miasto Poznań
  Ulica Torowa
  Nr 11
  Tel. 61 871 69 31
  Fax 61 871 69 31
  e-mail
  NIP 779-10-19-139
  REGON 630371711
  Data sporzadzenia 2021-07-22
  Rok biezacy 2021
  Numer 17
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.