Raporty Spółek ESPI/EBI

Decyzja o przystąpieniu do realizacji strategii i podjęcia działań zmierzających do sprzedaży projektu „Centrum Praskie KONESER” BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLNFI1200018)

22-07-2021 17:43:04 | Bieżący | ESPI | 21/2021
oRB: Decyzja o przystąpieniu do realizacji strategii i podjęcia działań zmierzających do sprzedaży projektu „Centrum Praskie KONESER”

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Decyzja o przystąpieniu do realizacji strategii i podjęcia działań zmierzających do sprzedaży projektu "Centrum Praskie KONESER"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. _dalej: "Emitent"_ informuje, że w dniu 22 lipca 2021 roku Zarząd spółki współkontrolowanej przez Emitenta oraz przez grupę Liebrecht&Wood _tj. spółki Centrum Praskie Koneser spółka z o.o., dalej: "CPK"_ - będącej jedynym wspólnikiem reprezentującym i prowadzącym sprawy spółki celowej _tj. Centrum Praskie Koneser sp. z o.o. sp.k., dalej: "Spółka Celowa"_ – podjął uchwałę, na mocy której zdecydował o przystąpieniu do realizacji strategii i podjęcia działań zmierzających do sprzedaży wieloużytkowego _mixed-use_, deweloperskiego projektu pn. "Centrum Praskie Koneser" zrealizowanego przez Spółkę Celową w Warszawie, w kwartale ulic: Ząbkowska/Markowska/Białostocka/Brzeska i oddanego do użytkowania pod koniec 2018 roku _dalej: "Projekt KONESER"_.

Projekt KONESER został w istotnej swej części skomercjalizowany w swych zdywersyfikowanych obszarach użytkowych: biura, hotel, kultura, gastronomia, usługi oraz handel.
Podjęta przez Zarząd CPK uchwała oznacza, że CPK rozpocznie proces rozpoznawania rynku/ podmiotów, które mogą być zainteresowane nabyciem Projektu KONESER.

Z punktu widzenia Emitenta podjęcie powyższej, wspólnej _wraz z większościowym inwestorem w tym przedsięwzięciu_ decyzji ma istotne znaczenie, gdyż rozpoczyna proces poszukiwania potencjalnego, przyszłego nabywcy Projektu KONESER, a w dalszej perspektywie zmierza do sprzedaży tego projektu, co wiązałoby się z uzyskaniem przez Emitenta znaczących przepływów z tego tytułu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BBI DEVELOPMENT SA Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-566 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Puławska, Plac Unii, Budynek A 2
_ulica_ _numer_
22 204 00 40 22 204 00 41
_telefon_ _fax_
fundusz@bbidevelopment.pl www.bbidevelopment.pl
_e-mail_ _www_
526-10-22-256 010956222
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-22 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2021-07-22 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BBI DEVELOPMENT SA
Tytul Decyzja o przystąpieniu do realizacji strategii i podjęcia działań zmierzających do sprzedaży projektu „Centrum Praskie KONESER”
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 02-566
Miasto Warszawa
Ulica Puławska, Plac Unii, Budynek A
Nr 2
Tel. 22 204 00 40
Fax 22 204 00 41
e-mail fundusz@bbidevelopment.pl
NIP 526-10-22-256
REGON 010956222
Data sporzadzenia 2021-07-22
Rok biezacy 2021
Numer 21
adres www www.bbidevelopment.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.