Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w restrukturyzacji obradującym po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2021 roku BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (PLBRSTR00014)

22-07-2021 17:46:44 | Bieżący | ESPI | 59/2021
oRB: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w restrukturyzacji obradującym po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2021 roku

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w restrukturyzacji obradującym po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji _"Spółka"_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obradującym po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2021 roku _"ZWZ"_:

1. Grzegorz Pielak posiadał 590.000 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 35,37% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 2,33% ogólnej liczby głosów w Spółce i wykonywał dodatkowo jako pełnomocnik akcjonariusza 67.000 głosów stanowiących 4,02% udziału w głosach na ZWZ oraz 0,26% ogólnej liczby głosów w Spółce;
2. Odzimek Piotr – posiadał 470.700 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 28,22% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 1,86% ogólnej liczby głosów w Spółce;
3. Dariusz Karolak – posiadał 254.842 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,28% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 1,01% ogólnej liczby głosów w Spółce;
4. Szulc Alicja – posiadała 121.647 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,29% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 0,48% ogólnej liczby głosów w Spółce;
5. Kamila Padlewska – posiadała 105.491 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,32% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 0,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BRASTER S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-850 Szeligi
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Cichy Ogród 7
_ulica_ _numer_
+48 22 295 03 50 +48 22 295 03 51
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
521-34-96-648 141530941
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-22 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BRASTER S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w restrukturyzacji obradującym po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2021 roku
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 05-850
Miasto Szeligi
Ulica Cichy Ogród
Nr 7
Tel. +48 22 295 03 50
Fax +48 22 295 03 51
e-mail
NIP 521-34-96-648
REGON 141530941
Data sporzadzenia 2021-07-22
Rok biezacy 2021
Numer 59
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.