Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 22 lipca 2021 r. WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA (PLWRKSR00019)

22-07-2021 18:01:06 | Bieżący | ESPI | 41/2021
oRB-W: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 22 lipca 2021 r.

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Raport_biezacy_41_2021_-_Zalacznik_nr_1_-_Wykaz_akcjonariuszy.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 41 / 2021
  Data sporządzenia: 2021-07-22
  Skrócona nazwa emitenta
  WORK SERVICE S.A.
  Temat
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 22 lipca 2021 r.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Zarząd Work Service S.A. _dalej: "Emitent" lub "Spółka"_ załącza wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. z dnia 22 lipca 2021 r., posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.
  Załączniki
  Plik Opis
  Raport_biezacy_41_2021_-_Zalacznik_nr_1_-_Wykaz_akcjonariuszy.pdf Wykaz akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Work Service S.A. z dnia 22 lipca 2021 r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  WORK SERVICE S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  53-413 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Gwiaździsta 66
  _ulica_ _numer_
  +48 71 37 10 900 +48 71 37 10 938
  _telefon_ _fax_
  www.workservice.pl
  _e-mail_ _www_
  897-16-55-469 932629535
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-07-22 Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
  2021-07-22 Nicola Dell'Edera Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta WORK SERVICE S.A.
  Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 22 lipca 2021 r.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 53-413
  Miasto Wrocław
  Ulica Gwiaździsta
  Nr 66
  Tel. +48 71 37 10 900
  Fax +48 71 37 10 938
  e-mail
  NIP 897-16-55-469
  REGON 932629535
  Data sporzadzenia 2021-07-22
  Rok biezacy 2021
  Numer 41
  adres www www.workservice.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.