Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja członka Zarządu Spółki VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)

22-07-2021 20:13:44 | Bieżący | ESPI | 48/2021
oRB: Rezygnacja członka Zarządu Spółki

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: VRG Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
VRG S.A.
Temat
Rezygnacja członka Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: "Spółka"_ informuje, że w dniu 22 lipca 2021 r., Pani Olga Lipińska-Długosz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2021 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


VRG Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
VRG S.A. Lekki _lek_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-462 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pilotów 10
_ulica_ _numer_
_0-12_ 656 18 32 _0-12_ 65 65 098
_telefon_ _fax_
sekretariat@vrg.pl www.vrg.pl
_e-mail_ _www_
675-000-03-61 351001329
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-22 Andrzej Jaworski Prezes Zarządu
2021-07-22 Radosław Jakociuk Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta VRG Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta VRG S.A.
Tytul Rezygnacja członka Zarządu Spółki
Sektor Lekki (lek)
Kod 31-462
Miasto Kraków
Ulica Pilotów
Nr 10
Tel. (0-12) 656 18 32
Fax (0-12) 65 65 098
e-mail sekretariat@vrg.pl
NIP 675-000-03-61
REGON 351001329
Data sporzadzenia 2021-07-22
Rok biezacy 2021
Numer 48
adres www www.vrg.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.