Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLLENTX00010)

22-07-2021 22:58:01 | Bieżący | ESPI | 24/2021
oRB-W: Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

PAP
Data: 2021-07-22

Firma: LENTEX SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Powiadomienie_MAR_W.Hoffmann_22.07.2021.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 24 / 2021
  Data sporządzenia: 2021-07-22
  Skrócona nazwa emitenta
  LENTEX
  Temat
  Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_, działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1, dalej "Rozporządzenie MAR"_ informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, tj. Pana Wojciecha Hoffmanna – Prezesa Zarządu Spółki, powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Powiadomienie_MAR_W.Hoffmann_22.07.2021.pdf Powiadomienie Wojciech Hoffmann z dnia 22.07.2021

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  LENTEX SA
  _pełna nazwa emitenta_
  LENTEX Materiałów budowlanych _mbu_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  42-700 Lubliniec
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  ul. Powstańców Śląskich 54
  _ulica_ _numer_
  _0-34_ 3515 600 _0-34_ 3515 601
  _telefon_ _fax_
  lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl
  _e-mail_ _www_
  575-00-07-888 150122050
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-07-22 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta LENTEX SA
  Symbol Emitenta LENTEX
  Tytul Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki
  Sektor Materiałów budowlanych (mbu)
  Kod 42-700
  Miasto Lubliniec
  Ulica ul. Powstańców Śląskich
  Nr 54
  Tel. (0-34) 3515 600
  Fax (0-34) 3515 601
  e-mail lentex@lentex.com.pl
  NIP 575-00-07-888
  REGON 150122050
  Data sporzadzenia 2021-07-22
  Rok biezacy 2021
  Numer 24
  adres www www.lentex.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.