Komunikaty GPW

Program Wspierania Płynności (Komunikat)

28-12-2016 19:07

 

 

 

 

 

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 28 grudnia 2016 r.
(Główny Rynek GPW)

 

 

Na podstawie Uchwały Nr 502/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie Programu Wspierania Płynności Giełda informuje, że w dniu 28 grudnia 2016 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiły spółki ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. i ASM GROUP S.A.

Według stanu na dzień 28 grudnia 2016 r. w Programie Wspierania Płynności uczestniczy 158 emitentów.

Ponadto Giełda informuje, że na podstawie § 5 Uchwały Nr 502/2008 Zarządu Giełdy, GPW dokonała okresowej weryfikacji płynności akcji spółek notowanych na giełdzie. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji i kwalifikacji do Strefy Niższej Płynności zakwalifikowane zostały akcje 30 emitentów. Akcje 5 emitentów przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.

Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności, oraz lista emitentów, których akcje przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności, znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP zmiana systemu notowań wynikająca z weryfikacji płynności akcji spółek, dokonanej w dniu 28 grudnia 2016 r., nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 2 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

 

 


Załącznik
do Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
L.P. Kod ISIN Nazwa Skrót
1. PLNFI0800016 08OCTAVA 08N
2. PLAMPLI00019 AMPLI APL
3. PLBSSTM00013 B3SYSTEM B3S
4. PLIDATF00012 BACD BAC
5. PLBRLNG00015 BERLING BRG
6. PLCASHF00018 CASHFLOW CFL
7. PLKAREN00014 CCENERGY CCE
8. PLCOMPR00010 COMPERIA CPL
9. PLTHP0000011 FMG FMG
10. PLHUTMN00017 HUTMEN HTM
11. PLPLPGR00010 IBSM IBS
12. PLCNTZP00010 IDEON IDE
13. PLIDMSA00044 IDMSA IDM
14. CY0102492119 KDMSHIPNG KDM
15. PLMGRON00016 MEGARON MEG
16. PLMOBRK00013 MOBRUK MBR
17. PLBEFSN00010 PBSFINANSE PBF
18. PLGUARD00019 PCGUARD PCG
19. NL0010577052 PEIXIN PEX
20. PLPEMUG00016 PEMUG PMG
21. PLPCLRT00029 POLCOLORIT PLT
22. PLPRNTC00017 REGNON REG
23. SE0001856519 REINHOLD RHD
24. PLSANWL00012 SANWIL SNW
25. PLSCOPK00012 SCOPAK SCO
26. PLTFONE00011 TFONE TFO
27. PLPTIW000014 TOPMEDICA TPM
28. LU0627170920 WESTAISIC WES
29. PLWSTIL00012 WISTIL WST
30. PLZBMZC00019 ZREMB ZRE

Lista emitentów, których akcje przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności


L.P. Kod ISIN Nazwa Skrót
1. PLBDPWR00014 BUDOPOL BDL
2. LU0646112838 COALENERG CLE
3. PLDROP000011 DROP DRP
4. PLINTFR00023 INTERFERI INF
5. LU0564351582 SADOVAYA SGR

 

Indeksy o najwyższych obrotach

RESPECT

0,00% 0,00
16-01-2018

sWIG80

0,00% 0,00
16-01-2018

WIGdiv

0,00% 0,00
16-01-2018

mWIG40

0,00% 0,00
16-01-2018