Komunikaty i uchwały GPW

Indeksy GPW (Komunikat)

23-01-2017 19:29

 

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 23 stycznia 2017 r.

(Główny Rynek GPW)


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z późn. zm., po sesji 23 stycznia 2017 r. listy uczestników indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-nieruchomości zostaną uzupełnione o pakiet 750.000 akcji spółki SETANTA (ISIN PLSNTFG00017).
Akcje spółki SETANTA zostały wprowadzone do obrotu na Głównym Rynku GPW w dniu 19 stycznia 2017 r. i spełniają kryteria liczby oraz wartości akcji w wolnym obrocie, które są podstawą wpisania na listy uczestników ww. indeksów.


 

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,19% 264 745 785,90
20-09-2017

RESPECT

0,35% 109 883 660,27
20-09-2017

WIGdiv

0,31% 76 224 531,04
20-09-2017

mWIG40

0,50% 65 435 424,46
20-09-2017