Komunikaty i uchwały GPW

Indeksy GPW (Komunikat)

23-01-2017 19:29

 

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 23 stycznia 2017 r.

(Główny Rynek GPW)


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z późn. zm., po sesji 23 stycznia 2017 r. listy uczestników indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-nieruchomości zostaną uzupełnione o pakiet 750.000 akcji spółki SETANTA (ISIN PLSNTFG00017).
Akcje spółki SETANTA zostały wprowadzone do obrotu na Głównym Rynku GPW w dniu 19 stycznia 2017 r. i spełniają kryteria liczby oraz wartości akcji w wolnym obrocie, które są podstawą wpisania na listy uczestników ww. indeksów.


 

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,61% 1 182 857 264,28
21-11-2017

RESPECT

1,03% 682 945 228,43
21-11-2017

WIGdiv

1,26% 642 365 234,02
21-11-2017

mWIG40

0,19% 211 911 443,63
21-11-2017