Komunikaty i uchwały GPW

SETANTA (Komunikat)

28-02-2017 17:40

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 28 lutego 2017 r.
(Główny Rynek GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z późn. zm., po sesji 28 lutego 2017 r. z listy uczestników indeksu WIG-nieruchomości zostaną wykreślone akcje spółki SETANTA (ISIN PLSNTFG00017).

Operacja wykreślenia akcji spółki SETANTA z portfela WIG-nieruchomości wynika ze zmiany kwalifikacji sektorowej spółki, która będzie miała miejsce po sesji 28 lutego 2017 r.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,61% 1 182 857 264,28
21-11-2017

RESPECT

1,03% 682 945 228,43
21-11-2017

WIGdiv

1,26% 642 365 234,02
21-11-2017

mWIG40

0,19% 211 911 443,63
21-11-2017