Komunikaty GPW

Komunikat

28-06-2017 20:20

Komunikat

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 r.

(Główny Rynek GPW)

 

Na podstawie Uchwały Nr 502/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie Programu Wspierania Płynności Giełda informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka MIRACULUM S.A.

Według stanu na dzień 28 czerwca 2017 r. w Programie Wspierania Płynności uczestniczy 156 emitentów.

Ponadto Giełda informuje, że na podstawie § 5 Uchwały Nr 502/2008 Zarządu Giełdy, GPW dokonała okresowej weryfikacji płynności akcji spółek notowanych na giełdzie. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji i kwalifikacji do Strefy Niższej Płynności zakwalifikowane zostały akcje 35 emitentów. Akcje 1 emitenta przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.

Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności, oraz lista emitentów, których akcje przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności, znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP zmiana systemu notowań wynikająca z weryfikacji płynności akcji spółek, dokonanej w dniu 28 czerwca 2017 r., nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 3 lipca 2017 r.

Załącznik

do Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

L.P.

Kod ISIN

Nazwa

Skrót

1.

PLNFI0800016

08OCTAVA

08N

2.

PLAMPLI00019

AMPLI

APL

3.

PLBSSTM00013

B3SYSTEM

B3S

4.

PLIDATF00012

BACD

BAC

5.

PLBRLNG00015

BERLING

BRG

6.

PLCASHF00018

CASHFLOW

CFL

7.

PLKAREN00014

CCENERGY

CCE

8.

PLCOMPR00010

COMPERIA

CPL

9.

PLDROP000011

DROP

DRP

10.

PLTHP0000011

FMG

FMG

11.

PLPLPGR00010

IBSM

IBS

12.

PLCNTZP00010

IDEON

IDE

13.

PLIDMSA00044

IDMSA

IDM

14.

PLLSTIA00018

INDYGO

IDG

15.

PLINTBD00014

INTERBUD

ITB

16.

CY0102492119

KDMSHIPNG

KDM

17.

PLHGNKA00028

KERDOS

KRS

18.

PLMGRON00016

MEGARON

MEG

19.

PLMOBRK00013

MOBRUK

MBR

20.

PLBEFSN00010

PBSFINANSE

PBF

21.

PLGUARD00019

PCGUARD

PCG

22.

NL0010577052

PEIXIN

PEX

23.

PLPEMUG00016

PEMUG

PMG

24.

PLPCLRT00029

POLCOLORIT

PLT

25.

PLREDAN00019

REDAN

RDN

26.

PLPRNTC00017

REGNON

REG

27.

LU0564351582

SADOVAYA

SGR

28.

PLSANWL00012

SANWIL

SNW

29.

PLSCOPK00012

SCOPAK

SCO

30.

PLSTPRK00019

STAPORKOW

ZUK

31.

PLHRDEX00021

STARHEDGE

SHG

32.

PLTXM0000015

TXM

TXM

33.

PLWSTIL00012

WISTIL

WST

34.

PLZSTAL00012

ZASTAL

ZST

35.

PLZBMZC00019

ZREMB

ZRE

 

Lista emitentów, których akcje przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

L.P.

Kod ISIN

Nazwa

Skrót

1.

SE0001856519

REINHOLD

RHD

 

Indeksy o najwyższych obrotach

WIGdiv

0,00% 0,00
16-01-2018

mWIG40

0,00% 0,00
16-01-2018

WIG

0,00% 0,00
16-01-2018

RESPECT

0,00% 0,00
16-01-2018