Komunikaty i uchwały GPW

 • Komunikaty | 16-03-2018

  SuperAnimator WIG20 (Komunikat)

  Lista spółek programu SuperAnimator WIG20

 • Uchwały Zarządu GPW | 16-03-2018

  SESCOM (Uchwała Nr 222/2018)

  w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C oraz D spółki SESCOM S.A.

 • Uchwały Zarządu GPW | 16-03-2018

  SESCOM (Uchwała Nr 221/2018)

  w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C oraz D spółki SESCOM S.A.

 • Uchwały Zarządu GPW | 16-03-2018

  AB „NOVATURAS” (Uchwała Nr 219/2018)

  w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych spółki AB „NOVATURAS” z siedzibą w Kownie (Republika Litewska)

 • Uchwały Zarządu GPW | 15-03-2018

  UNICREDIT BANK AG (Uchwała Nr 217/2018)

  w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

 • Uchwały Zarządu GPW | 15-03-2018

  UNICREDIT BANK AG (Uchwała Nr 216/2018)

  w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

 • Uchwały Zarządu GPW | 15-03-2018

  CI GAMES (Uchwała Nr 214/2018)

  w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI GAMES S.A.

 • Uchwały Zarządu GPW | 15-03-2018

  WDX S.A. (Uchwała Nr 213/2018)

  w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki WDX S.A.

 • Uchwały Zarządu GPW | 14-03-2018

  IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ (Uchwała Nr 210/2018)

  w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii C wyemitowanych przez IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

 • Uchwały Zarządu GPW | 14-03-2018

  MABION (Uchwała Nr 209/2018)

  w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N oraz O spółki MABION S.A.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

1,25% 2 142 151 291,04
16-03-2018

WIGdiv

1,22% 1 070 988 391,58
16-03-2018

RESPECT

0,91% 1 028 162 882,94
16-03-2018

mWIG40

0,85% 375 608 615,08
16-03-2018