Komunikaty i uchwały GPW

KERNEL HOLDING (Uchwała Nr 771/2017)

17-07-2017 13:30

Uchwała Nr 771/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego
na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela
spółki KERNEL HOLDING S.A. z siedzibą w Luksemburgu

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.240.000 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki KERNEL HOLDING S.A.

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 19 lipca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki KERNEL HOLDING S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19 lipca 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „LU0327357389”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,00% 684 369 403,63
20-09-2017

RESPECT

0,05% 304 516 707,91
20-09-2017

WIGdiv

0,28% 201 210 618,09
20-09-2017

mWIG40

0,47% 185 878 348,81
20-09-2017