Komunikaty i uchwały GPW

NETIA (Uchwała Nr 772/2017)

17-07-2017 13:31

Uchwała Nr 772/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego
na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki NETIA S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 120.452 (sto dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L spółki NETIA S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 19 lipca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki NETIA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19 lipca 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLNETIA00014”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,54% 695 389 339,82
24-11-2017

RESPECT

0,89% 285 727 614,73
24-11-2017

WIGdiv

0,15% 230 781 432,82
24-11-2017

mWIG40

0,37% 220 884 559,78
24-11-2017