Komunikaty i uchwały GPW

UNICREDIT BANK AG (Uchwała Nr 941/2017)

11-08-2017 18:49

Uchwała Nr 941/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 8.900 (osiem tysięcy dziewięćset) certyfikatów strukturyzowanych, oznaczonych nazwą skróconą „UCEXSXAP20821”, wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,69% 750 883 365,95
11-12-2017

RESPECT

1,11% 365 004 708,54
11-12-2017

WIGdiv

0,95% 223 683 659,31
11-12-2017

mWIG40

0,41% 216 747 686,52
11-12-2017