Komunikaty i uchwały GPW

UNICREDIT BANK AG (Uchwała Nr 941/2017)

11-08-2017 18:49

Uchwała Nr 941/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 8.900 (osiem tysięcy dziewięćset) certyfikatów strukturyzowanych, oznaczonych nazwą skróconą „UCEXSXAP20821”, wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,85% 769 007 533,87
17-08-2017

RESPECT

0,90% 440 788 446,06
17-08-2017

WIGdiv

1,00% 303 971 354,64
17-08-2017

mWIG40

0,02% 106 073 651,31
17-08-2017