Komunikaty i uchwały GPW

UNICREDIT BANK AG (Uchwała Nr 942/2017)

11-08-2017 18:50

Uchwała Nr 942/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

§ 1

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 24 sierpnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 8.900 (osiem tysięcy dziewięćset) certyfikatów strukturyzowanych, wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „DE000HVB2134”;

2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku pod nazwą skróconą „UCEXSXAP20821”;

3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych bez dźwigni (Segment B).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,85% 769 007 533,87
17-08-2017

RESPECT

0,90% 440 788 446,06
17-08-2017

WIGdiv

1,00% 303 971 354,64
17-08-2017

mWIG40

0,02% 106 073 651,31
17-08-2017