Komunikaty i uchwały GPW

ING BANK N.V. (Uchwała Nr 1040/2017)

12-09-2017 17:46

Uchwała Nr 1040/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 września 2017 r.


w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych
wyemitowanych przez ING BANK N.V.

§ 1


W związku ze ziszczeniem się warunków wcześniejszego wykupu certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez ING BANK N.V., o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 31 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Giełdy postanawia wykluczyć te certyfikaty z obrotu giełdowego z dniem 15 września 2017 r.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

do Uchwały Nr 1040/2017

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 12 września 2017 r.

 

Lp.

Kod ISIN certyfikatów

Nazwa skrócona certyfikatów

1.

PLINGNV02808

INTSW2002808

2.

PLINGNV05702

INTLUSD05702

3.

PLINGNV06338

INTSPZU06338

4.

PLINGNV06544

INTSEUD06544

5.

PLINGNV08524

INTSHSC08524

6.

PLINGNV10991

INTSPGE10991

7.

PLINGNV15917

INTSGLD15917

8.

PLINGNV18325

INTSPKN18325

9.

PLINGNV18804

INTSKGH18804

10.

PLINGNV18770

INTSSLV18770

11.

PLINGNV19505

INTSW2019505

 

 

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,54% 695 389 339,82
24-11-2017

RESPECT

0,89% 285 727 614,73
24-11-2017

WIGdiv

0,15% 230 781 432,82
24-11-2017

mWIG40

0,37% 220 884 559,78
24-11-2017