Komunikaty i uchwały GPW

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA (Komunikat)

12-09-2017 18:57

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 12 września 2017 roku

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. (PLPGO0000014) na PGO S.A., począwszy od dnia 14 września 2017 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „PGO”.

 

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,29% 890 017 873,28
22-09-2017

RESPECT

0,47% 469 482 468,47
22-09-2017

WIGdiv

0,72% 305 087 661,99
22-09-2017

mWIG40

0,13% 177 873 340,73
22-09-2017