Komunikaty i uchwały GPW

INPOST (Uchwała Nr 1051/2017)

14-09-2017 17:16

Uchwała Nr 1051/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego
na Głównym Rynku GPW akcji spółki INPOST S.A.

§ 1

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Giełdy, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce INPOST S.A. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), Zarząd Giełdy postanawia na wniosek spółki INPOST S.A. wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 19 września 2017 r. akcje tej spółki, oznaczone kodem „PLINPST00012”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,54% 695 389 339,82
24-11-2017

RESPECT

0,89% 285 727 614,73
24-11-2017

WIGdiv

0,15% 230 781 432,82
24-11-2017

mWIG40

0,37% 220 884 559,78
24-11-2017