Komunikaty i uchwały GPW

 • Uchwały Zarządu GPW | 22-02-2018

  QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ (Uchwała Nr 153/2018)

  w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii 017 wyemitowanych przez QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

 • Uchwały Zarządu GPW | 20-02-2018

  IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ (Uchwała Nr 146/2018)

  w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii B wyemitowanych przez IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

 • Komunikaty | 19-02-2018

  J.P. Morgan AG (Komunikat)

  Spółka J.P. Morgan AG z siedzibą w Frankfurcie nad Menem w Republice Federalnej Niemiec, złożyła wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie w charakterze członka giełdy

 • Komunikaty indeksowe | 19-02-2018

  WDX (Komunikat)

  Po sesji w dniu 19 lutego 2018 r. z list uczestników indeksów giełdowych WIG oraz WIG-Poland zostaną wykreślone akcje spółki WDX

 • Uchwały Zarządu GPW | 19-02-2018

  QUERCUS MULTISTRATEGY FIZ (Uchwała Nr 141/2018)

  w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii 17 wyemitowanych przez QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

 • Komunikaty | 19-02-2018

  Komunikat z posiedzenia Rady Giełdy

  Komunikat z posiedzenia Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 lutego 2018 r.

 • Uchwały Zarządu GPW | 19-02-2018

  ARCHICOM (Uchwała Nr 140/2018)

  w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki ARCHICOM S.A.

 • Uchwały Zarządu GPW | 16-02-2018

  GEKOPLAST S.A. (Uchwała Nr 134/2018)

  w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki GEKOPLAST S.A.

 • Uchwały Zarządu GPW | 15-02-2018

  UNIWHEELS AG (Uchwała Nr 132/2018)

  w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki UNIWHEELS AG z siedzibą w Bad Dürkheim (Republika Federalna Niemiec)

 • Uchwały Zarządu GPW | 15-02-2018

  FAM (Uchwała Nr 131/2018)

  w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki FAM S.A.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,08% 593 820 644,05
23-02-2018

WIGdiv

0,34% 256 373 251,67
23-02-2018

RESPECT

0,36% 235 577 316,15
23-02-2018

mWIG40

0,09% 97 369 904,67
23-02-2018