Komunikaty i uchwały GPW

PEGAS NONWOVENS (Uchwała Nr 1053/2017)

14-09-2017 17:18

Uchwała Nr 1053/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego
na Głównym Rynku GPW akcji spółki
PEGAS NONWOVENS S.A. z siedzibą w Luksemburgu

§ 1

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Giełdy, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce PEGAS NONWOVENS S.A. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), Zarząd Giełdy postanawia na wniosek spółki PEGAS NONWOVENS S.A. wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 19 września 2017 r. akcje tej spółki, oznaczone kodem „LU0275164910”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,61% 1 182 857 264,28
21-11-2017

RESPECT

1,03% 682 945 228,43
21-11-2017

WIGdiv

1,26% 642 365 234,02
21-11-2017

mWIG40

0,19% 211 911 443,63
21-11-2017