Komunikaty i uchwały GPW

PEGAS NONWOVENS (Uchwała Nr 1053/2017)

14-09-2017 17:18

Uchwała Nr 1053/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego
na Głównym Rynku GPW akcji spółki
PEGAS NONWOVENS S.A. z siedzibą w Luksemburgu

§ 1

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Giełdy, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce PEGAS NONWOVENS S.A. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), Zarząd Giełdy postanawia na wniosek spółki PEGAS NONWOVENS S.A. wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 19 września 2017 r. akcje tej spółki, oznaczone kodem „LU0275164910”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,31% 308 392 045,45
20-09-2017

RESPECT

0,38% 132 441 955,03
20-09-2017

WIGdiv

0,52% 90 737 117,74
20-09-2017

mWIG40

0,33% 77 544 746,21
20-09-2017