Komunikaty i uchwały GPW

Indeksy GPW (Komunikat)

29-09-2017 18:29

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 29 września 2017 r.
(Główny Rynek GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwał nr 42/2007 oraz 472/2012 Zarządu GPW z późn. zm., w wyniku korekty nadzwyczajnej po sesji w dniu 29 września 2017 r. z list uczestników poszczególnych indeksów giełdowych zostaną wykreślone akcje spółek zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa

Kod ISIN

WIG

WIG-Poland

WIG-Ukraine

WIG-CEE

Indeksy
sektorowe

COALENERG

LU0646112838

X

         

X

X

WIG-górnictwo

FAM      

PLFAM0000012

X

X

          

      

 

FON      

PLCASPL00019

X

X

          

      

 

INDATA   

PLTROMD00010

X

X

          

      

WIG-informatyka

SKOTAN   

PLSKTAN00010

X

X

          

      

WIG-paliwa

TARCZYNSKI

PLTRCZN00016

X

X

          

      

WIG-spożywczy

WINVEST  

PLARIEL00046

X

X

          

      

 


Korekta ta wynika z metodologii indeksów giełdowych, zgodnie z którą w wyżej wymienionych indeksach nie mogą uczestniczyć spółki zakwalifikowane do segmentów Lista Alertów i/lub Strefa Niższej Płynności.

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,04% 922 674 905,55
20-10-2017

RESPECT

0,07% 505 040 648,97
20-10-2017

WIGdiv

0,09% 373 735 452,66
20-10-2017

mWIG40

0,24% 200 920 866,81
20-10-2017